Zajęcia dodatkowe dla dzieci – czy warto?

Szkoły oferują standardowe lekcje służące rozwijaniu wiedzy i umiejętności praktycznych u dzieci, oraz zajęcia wychowania fizycznego, które usprawniają motorykę i sprawność młodych uczestników. Ilość dzieci w klasach często nie pozwala w pełni skupić się na jednostkach, zaniedbując indywidualne podejście z uwagi na okrojony czas trwania zajęć. Lekcje trwające 45 minut nie pozwalają nauczycielom skupić się w pełni na indywidualnych problemach z przyswojeniem materiału każdego z dzieci. Istnieją na szczęście możliwości zwalczenia przeszkód, czy zaległości w zakresie wiedzy lub fizycznych aspektów.

Idea zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe kierowane do dzieci mają na celu dodatkowe zaangażowanie dzieci poza konwencjonalnym uczęszczaniem do przedszkola czy szkoły. Podobnie jak w toku edukacji, dla uczestników tworzone są grupy, by nie ograniczać integracji z rówieśnikami, sprawia to bowiem, iż dzieci nie mają w przyszłości problemów z rozumieniem zachowań społecznych i nie mają uprzedzeń przed pracą grupową, a nawet poznawaniem nowych osób. Większość zajęć dodatkowych stawia na małe grupy, około 10-15 osób. Są też relatywnie dłuższe niż lekcje w szkole, co pozwala na indywidualną pomoc z problemem jakie stoi przed dzieckiem, jak na przykład wykonanie przewrotu w przód, nawiązując oczywiście do zajęć dodatkowych o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Zajęcia o charakterze sportowym

Nie trudno natknąć się na ogłoszenia szkółek prowadzących zajęcia w zakresie poprawy motoryki ruchowej dla dzieci. Forma ćwiczeń jest zróżnicowana i zależna od wieku dzieci dla których są organizowane. Można spotkać się z metodyką zajęć polegającą na pokonywaniu toru przeszkód, co pozytywnie wpływa na ogólny rozwój fizyczny dziecka. Poprawia skoczność, mobilność ruchową oraz ogólną kondycję. Jeżeli dziecko wykazuje chęć do uprawiania danej dyscypliny sportowej, również w tym wypadku jest możliwość odnalezienia odpowiednich zajęć dodatkowych, skupiających się na wprowadzeniu elementów danego sportu, dzięki czemu dzieciom w przyszłości dużo łatwiej będzie uczyć się podstaw gry z wyrobionymi schematami ruchowymi charakterystycznymi dla wybranej dyscypliny. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia wprowadzające do piłki nożnej z uwagi na jej dużą popularność. Metodyka wprowadzona podczas ćwiczeń różni się w zależności od szkółki, jednak cel jest identyczny dla każdej z nich, mianowicie nauczyć dziecko obycia z piłką, wypracować umiejętności prowadzenia, podawania i strzelania piłką. Duży nacisk jest kładziony na pracę zespołową, by dzieci już na początku piłkarskiej drogi zrozumiały, że współpraca jest kluczowa w osiągnięciu sukcesu w tym sporcie.

Zajęcia rozwijające umiejętności mentalne

Nauka to niezwykle istotny aspekt na drodze rozwoju dziecka. Umiejętność łatwego przyswajania wiedzy, analitycznego myślenia czy szybkiego reagowania to cechy bardzo pożądane i przydatne nie tylko w dalszym toku edukacji, ale i w dorosłym życiu. Stąd wiele prywatnych placówek wyciąga pomocną dłoń organizując dodatkowe zajęcia, na których dzieci przyswajają wiedzę w zakresie niekonwencjonalnych metod zapamiętywania, oraz rozumienia i rozwiązywania problemów jakie przed nimi stają. Dużą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju kursy szybkiego czytania dla dzieci, które pozwalają na pochłonięcie większej ilości informacji w krótszym czasie, co za tym idzie, zwiększyć efektywność nauki. Wyrobione umiejętności w młodym wieku pomagają uporać się z przytłaczającym materiałem do nauki w wieku licealnym, a nawet na studiach. Ponadto ciekawą opcją, choć nie tak popularną, są kółka szachowe otwierane nawet przez publiczne szkoły, dzięki którym dzieci uczą się nie tylko zasad gry królów, ale też wyrabiają umiejętność myślenia analitycznego.

Podsumowanie

Warto zainteresować się tematem zajęć dodatkowych, gdyż wiele z nich oferuje naprawdę ciekawe i niekonwencjonalne metody nauczania dzieci różnorodnych umiejętności. Przy wyborze takich zajęć warto sugerować się zainteresowaniami bądź predyspozycjami dziecka, by kojarzyło ponadprogramowe godziny nauki lub wysiłku z dobrą zabawą.